Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta:

Spremač-ica
Obavijesti
Poziv na intervju kandidatima za radno mjesto Spremačica

SPREMAČICA

Poziv na intervju kandidatima za radno mjesto Stručni suradnik Pedagog

PEDAGOD

Poziv na intervju kandidatima za radno mjesto Stručni suradnika Psiholog

PSIHOLOG
Obavijesti
Poziv na intervju kandidatima za radno mjesto Kuhar na određeno, puno radno vrijeme

KUHAR

Poziv na intervju kandidatima za radno mjesto Odgojitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

ODGOJITELJ

Poziv na intervju kandidatima za radno mjesto Odgojitelj na određeno, puno radno vrijeme

ODGOJITELJ
Obavijesti
Poziv na pisano testiranje za radno mjesto na neodređeno, puno radno vrijeme:

SPREMAČ/ICA

Poziv na pisano testiranje za radno mjesto na određeno, nepuno radno vrijeme:

PEDAGOG/INJA

Poziv na pisano testiranje za radno mjesto na određeno, puno radno vrijeme:

PSIHOLOG-PRIPRAVNIK
Obavijesti
Poziv na pisano testiranje za radno mjesto na neodređeno, puno radno vrijeme:

ODGOJITELJ

Poziv na pisano testiranje za radno mjesto na određeno, puno radno vrijeme:

ODGOJITELJ
KUHAR
Obavijesti
Lista djece s pravom upisa pedagoška godina 2023/24

Preuzmi
Obavijesti
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno za obavljanje poslova radnog mjesta:

ODGAJATELJ
SPREMAČICA
DOMAR

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno za obavljanje poslova radnog mjesta:

ODGAJATELJ
POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU
PEDAGOD
PSIHOLOG - PRIPRAVNIK
KUHAR
Obavijesti
I. REBALANS PLANA PRORAČUNA 2023.

I. REBALANS PRORAČUNA
OBRAZLOŽENJE I. REBALANSA
Obavijesti
Obavijest roditeljima za upis djece u Dječjeg vrtića Maslačak Županja

Odluka o upisu
Preuzmi Zahtjev za upis
Preuzmi Inicijalni upitnik
Obavijesti
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta: KUHAR/ICA

Preuzmi
Obavijesti
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta: VODITELJ ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Preuzmi
Obavijesti
Izvješće o radu za pedagošku godinu 2021./22.

Preuzmi
Obavijesti
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Maslačka 2022./23.

Preuzmi
Obavijesti
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta: SOCIJALNI PEDAGOG - pripravnik

Preuzmi
Obavijesti
Poziv za upis djece u program predškole

Preuzmi
Obavijesti
Raspored djece po odgojnim skupinama

Preuzmi
Obavijesti
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta: pomoćni radnik, za njegu, skrb i pratnju

Preuzmi
Obavijesti
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta: odgajatelj/ica pripravnik/ica

Preuzmi
Obavijesti
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta: odgajatelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Preuzmi
Obavijesti
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta: odgajatelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Preuzmi
Obavijesti
Natječaj za domara

Preuzmi
Obavijesti
Lista djece s pravom upisa u pedagošku godinu 2022/23

Preuzmi
Obavijesti
Obavijest roditeljima za upis djece u Dječjeg vrtića Maslačak Županja

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa 10. lipanj 2022.
Obavijesti
Natječaj za imenovanje ravantelja Dječjeg vrtića Maslačak Županja

Preuzmi
Obavijesti
Natječaji za zasnivanje radnog odnosa

Preuzmi
Obavijesti
Poziv za upis djece u program predškole 2021/2022. godina

Preuzmi
Obavijesti
Natječaji za zasnivanje radnog odnosa 2021/2022. godina

Preuzmi
Obavijesti

OBAVIJEST RODITELJIMA

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak od 20.srpnja 2021.godine obavještavaju se roditelji da se prihvaćaju svi zahtjevi za upis u pedagošku 2021./2022.godinu.

Roditelji djece koji su podnijeli zahtjev za upis, obvezni su u
razdoblju od 16.08.2021. godine do 24.08.2021. godine (08-15h)
javiti se u Upravu Dječjeg vrtića Maslačak Županja i potpisati Ugovor o pružanju usluga vrtića, jer će se u protivnom smatrati da su nakon proteka navedenog roka odustali od upisa djeteta.

U Županji 21.srpnja 2021.godine

Obavijesti
OGLAS ZA UPIS DJECE U VRTIĆ U PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU

Dječji vrtić Maslačak zaprimati će zahtjeve za upis djece u redoviti (10 satni) program za pedagošku 2021./2022. godinu

od 1. do 15. lipnja 2021. godine u vremenu od 07,00 – 14,00 sati.

U redoviti (10 satni) Program se mogu upisati djeca od navršenih godinu dana života.
Pravo na upis u Program imaju djeca roditelja s prebivalištem na području Grada Županje, a ukoliko ima slobodnih mjesta, mogu se upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području drugih gradova i općina. U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko je potrebno da se popune postojeći kapaciteti Vrtića.
Roditelji djeteta moraju dostaviti:
1. zahtjev za upis popunjen i potpisan od strane oba roditelja (obrazac zahtjeva dostupan u Vrtiću i na web stranicama www.dvmaslacak.hr), 2. rodni list djeteta-preslika,
3. osobne iskaznice oba roditelja-preslike,
4. potvrdu liječnika o redovnoj procjepljenosti djeteta,
5. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.

Ukoliko Vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece za upis djece u Vrtić prednost će, sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Maslačak i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, imati djeca:
- roditelja invalida Domovinskog rata (dokaz: rješenje o utvrđivanju statusa invalida Domovinskog rata),
- zaposlenih roditelja (dokaz: podaci iz prijave),
- samohranih roditelja ili u udomiteljskim obiteljima (dokaz: smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, presuda o razvodu braka ili rješenje Centra za socijalnu skrb kojim se dokazuje isto),
- iz obitelji s troje ili više djece (dokaz: rodni listovi maloljetne djece, potvrda ili neki drugi dokaz da se majka ne nalazi na rodiljnom ili roditeljskom dopustu za dijete koje prijavljuje u vrtić),
- djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
- djeca koja imaju teškoće u razvoju (na temelju medicinske dokumentacije i procjene Komisije o psihofizičkom statusu te ako postoje uvjeti koje Vrtić može ponuditi).

Po provedenom postupku upisa Komisija za prijem djece objavit će Listu djece s pravom upisa u slijedeću pedagošku godinu koja će biti objavljena na oglasnim pločama i internetskim stranicama Vrtića.
Roditelji djece s pravom upisa dužni su sklopiti Ugovor o pružanju usluga Vrtića te preuzeti Rješenje o upisu najkasnije do 20.kolovoza 2021. godine.

U Županji 31.svibnja 2021.godine

Preuzmi
Obavijesti
Zahtjev za godišnji odmor i čuvanje mjesta
Preuzmi
Obavijesti

NAZIV PROJEKTA : „MASLAČCI I GOLUBOVI – JEDNI UZ DRUGE“ - Upoznaj me i postanimo prijatelji!

Opis projekta:
Dana 20.02.2019. (srijeda) održana je likovno-kreativna radionica „ Očuvanje etno kulturne baštine“ na veliku radost svih sudionika radionica je bila vrlo uspješna, kreativna te sa puno pozitivnih emocija.
Sudionici:
• Djelatnici INA-e d.d. (20-tak sudionika)
• Djeca DV „MASLAČAK“ iz skupina „Srce“ (24 djece) sa odgojiteljicama Mirjanom Čop i Magdalenom Leaković
• Članovi udruge „Golubovi“ (15 članova)
• Volonteri udruge (6 sudionika)
• Predsjednica udruge Gordana Tomić; animator Anita Blažević
• Članovi grupe Opća opasnost
• Ravnateljica DV Maslačak, Terezija Nemetz
Na početku radionice djeca su kroz kratki program (ples i igru) upoznala goste sa običajima svoga kraja. Prikazan je splet zaboravljenih igara, koje će izvesti i na već tradicionalnom „Malom šokačkom sijelu“.
Na priloženim fotografijama mogu se vidjeti sve tehnike koje su korištene za izradu etno predmeta i tradicijskog ruha:
• ZLATOVEZ – „pranđare" (šokačke marame)
- „oplećci“ (šokačke bluze)
- prsluci
- broševi, narukvice …
Tehnike: šljokice, zlatni prah, zlatni kolaž, zlatni konac, zlatni markeri.
• NIZANJE „ZLATNIH DUKATA“
Tehnika: zlatni kolaž
• IZRADA UKRASNIH ŠARENIH TIKVICA
Tehnika: grataž
• IZRADA ŠOKAČKIH KECELJA, ŠTRAFNI I RAZNIH „MILJETIĆA“
Tehnika: drvene boje, flomasteri
• IZRADA NARODNIH „OTARAKA“ (ručnici)
Tehnika: kolaž papir, drvofix, šarena vuna
• IZRADA I UKRAŠAVANJE TRADICIONALNIH I GLAZBENIH INSTRUMENATA – tamburice
Tehnika: tempera, vuna
• IZRADA MASKI
Tehnika: mozaik

Kroz gore navedene aktivnosti ostvaren je u potpunosti zadani cilj i vizija:
- poboljšanje kvalitete življenja djece, mladih i osoba sa invaliditetom
- senzibilizacija zajednice o njihovim potrebama i mogućnostima
- razvijanje komunikativnih vještina i osjećaja pripadnosti grupi i društvenoj zajednici i stvaranju pozitivne slike o sebi i okolini življenja.


U Županji 21.02.2019. godine

Galerija
Pogledajte jelovnik 2019.godine!
Jelovnik
DANI VRTIĆA!
Dani vrtića