NATJEČAJ ZA POSAO:
VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA
Preuzmi
Obavijesti

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
DR. FRANJE RAČKOG 18 B
ŽUPANJA
Županja, 13.09.2019.godine

Dječji vrtić Maslačak Županja objavljuje

POZIV
PZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE u 2019./20. pedagoškoj godini
Pozivaju se roditelji djece rođene u periodu od
01.travnja 2013. do 31.ožujka 2014.godine na upis u PROGRAM PREDŠKOLE.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom u dječjem vrtiću.

UZ PRIJAVU ZA UPIS POTREBNO JE PRILOŽITI:
- PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA
- PRESLIKU RODNOG LISTA DJETETA
- LIJEČNIČKU POTVRDU O ZDRAVSTVENOM STANJU I PROCJEPLJENOSTI DJETETA

PRIJAVE SE ZAPRIMAJU
OD 16. DO 20. RUJNA 2019. GODINE U PROSTORU PREDŠKOLE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK
, NA ADRESI DR. FRANJE RAČKOG 18B U VREMENU
OD 09,00 DO 11,00 SATI.

Obavijesti
NATJEČAJ ZA POSAO:
ODGAJATELJ/ICA na neodređeno puno radno vrijeme
Preuzmi
ODGAJATELJ/ICA na određeno puno radno vrijeme
Preuzmi
ODGAJATELJ/ICA pripravnik/ca
Preuzmi
POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU
Preuzmi
SPREMAČICA
Preuzmi
Obavijesti
LISTA DJECE S PRAVOM UPISA
Preuzmi
Obavijesti

Temeljem Odluke o upisu Klasa: 601-02/19-08/5,
Urbroj: 2212/01-JT-1-04-19-4
od 28.05.2019. godine, Dječji vrtić Maslačak objavljuje

OGLAS ZA UPIS DJECE U VRTIĆ U PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU
Dječji vrtić Maslačak zaprimati će zahtjeve za upis djece u redoviti (10 satni) program za pedagošku 2019./2020. godinu
od 1. lipnja do 15. lipnja 2019. godine. u vremenu od 07,00 – 14,00 sati.

U redoviti (10 satni) Program se mogu upisati djeca od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu. Pravo na upis u Program imaju djeca roditelja s prebivalištem na području Grada Županje, a ukoliko ima slobodnih mjesta, mogu se upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području drugih gradova i općina. U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko je potrebno da se popune postojeći kapaciteti Vrtića sukladno Planu upisa i Odluci o upisu.

Roditelji djeteta moraju dostaviti:
1. zahtjev za upis popunjen i potpisan od strane oba roditelja (obrazac zahtjeva dostupan u Vrtiću i na web stranicama www.dvmaslacak.hr,
2. rodni list djeteta-preslika,
3. osobne iskaznice oba roditelja-preslike,
4. potvrdu liječnika o redovnoj procjepljenosti djeteta,
5. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.

Ukoliko Vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece za upis djece u Vrtić prednost će, sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Maslačak i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, imati djeca:
- roditelja invalida Domovinskog rata (dokaz: rješenje o utvrđivanju statusa invalida Domovinskog rata),
- zaposlenih roditelja (dokaz: podaci iz prijave),
- samohranih roditelja ili u udomiteljskim obiteljima (dokaz: smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, presuda o razvodu braka ili rješenje Centra za socijalnu skrb kojim se dokazuje isto),
- iz obitelji s troje ili više djece (dokaz: rodni listovi maloljetne djece, potvrda ili neki drugi dokaz da se majka ne nalazi na rodiljnom ili roditeljskom dopustu za dijete koje prijavljuje u vrtić),
- djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
- djeca koja imaju teškoće u razvoju(na temelju medicinske dokumentacije i procjene Komisije o psihofizičkom statusu te ako postoje uvjeti koje Vrtić može ponuditi).

Po provedenom postupku upisa Komisija za prijem djece objavit će Listu djece s pravom upisa u slijedeću pedagošku godinu koja će biti objavljena na oglasnim pločama i internetskim stranicama Vrtića.

Roditelji djece s pravom upisa dužni su sklopiti Ugovor o pružanju usluga Vrtića te preuzeti Rješenje o upisu najkasnije do 23.08.2019. godine.

U Županji 31. svibnja 2019. godine

Obavijesti

NAZIV PROJEKTA : „MASLAČCI I GOLUBOVI – JEDNI UZ DRUGE“ - Upoznaj me i postanimo prijatelji!

Opis projekta:
Dana 20.02.2019. (srijeda) održana je likovno-kreativna radionica „ Očuvanje etno kulturne baštine“ na veliku radost svih sudionika radionica je bila vrlo uspješna, kreativna te sa puno pozitivnih emocija.
Sudionici:
• Djelatnici INA-e d.d. (20-tak sudionika)
• Djeca DV „MASLAČAK“ iz skupina „Srce“ (24 djece) sa odgojiteljicama Mirjanom Čop i Magdalenom Leaković
• Članovi udruge „Golubovi“ (15 članova)
• Volonteri udruge (6 sudionika)
• Predsjednica udruge Gordana Tomić; animator Anita Blažević
• Članovi grupe Opća opasnost
• Ravnateljica DV Maslačak, Terezija Nemetz
Na početku radionice djeca su kroz kratki program (ples i igru) upoznala goste sa običajima svoga kraja. Prikazan je splet zaboravljenih igara, koje će izvesti i na već tradicionalnom „Malom šokačkom sijelu“.
Na priloženim fotografijama mogu se vidjeti sve tehnike koje su korištene za izradu etno predmeta i tradicijskog ruha:
• ZLATOVEZ – „pranđare" (šokačke marame)
- „oplećci“ (šokačke bluze)
- prsluci
- broševi, narukvice …
Tehnike: šljokice, zlatni prah, zlatni kolaž, zlatni konac, zlatni markeri.
• NIZANJE „ZLATNIH DUKATA“
Tehnika: zlatni kolaž
• IZRADA UKRASNIH ŠARENIH TIKVICA
Tehnika: grataž
• IZRADA ŠOKAČKIH KECELJA, ŠTRAFNI I RAZNIH „MILJETIĆA“
Tehnika: drvene boje, flomasteri
• IZRADA NARODNIH „OTARAKA“ (ručnici)
Tehnika: kolaž papir, drvofix, šarena vuna
• IZRADA I UKRAŠAVANJE TRADICIONALNIH I GLAZBENIH INSTRUMENATA – tamburice
Tehnika: tempera, vuna
• IZRADA MASKI
Tehnika: mozaik

Kroz gore navedene aktivnosti ostvaren je u potpunosti zadani cilj i vizija:
- poboljšanje kvalitete življenja djece, mladih i osoba sa invaliditetom
- senzibilizacija zajednice o njihovim potrebama i mogućnostima
- razvijanje komunikativnih vještina i osjećaja pripadnosti grupi i društvenoj zajednici i stvaranju pozitivne slike o sebi i okolini življenja.


U Županji 21.02.2019. godine

Galerija
Pogledajte jelovnik 2019.godine!
Jelovnik
DANI VRTIĆA!
Dani vrtića